Fastighetsförvaltning

Den drift och underhåll som bostäder, kommersiella fastigheter och industriella fastigheter behöver för att fungera optimalt och effektivt kallas för fastighetsförvaltning. Det är fastighetsförvaltaren som i sin tur ska se till att tekniska, energioptimerade och ekonomiska projekt går som det ska. Förvaltarens uppgift är att upprätthålla värdet på fastigheten samtidigt som man arbetar för att spara på energi och pengar.

Fastighetsförvaltning inkluderar inte bara ett område utan flera stycken. Nedan följer en förklaring på några av de viktigaste.

Ekonomisk förvaltning – Om man behöver hjälp med fastighetens ekonomi ska man anställa en fastighetsförvaltaren med erfarenhet inom ekonomisk förvaltning. Ekonomisk förvaltning innebär att man sköter löpande redovisningar, årsbokslut, omförhandlingar, hantera fakturor, justera avgiftsnivåer eller optimera budgetar. Allt detta ska sedan redovisas och rapporteras för att gynna byggnadens och verksamheten.

Teknisk förvaltningar – Innebär att skötsel, tillsyn och underhåll av byggnaden och alla tekniska installationer ska skötas. I de flesta byggnader är det mestadels portar, hissar och mediaförsörjning som ska skötas.

Administrativ förvaltning – Inkluderar tjänster som rör hyresgästerna. Som till exempel hyresförhandlingar, hyresaviseringar, kravhantering, kontraktskrivning och upprättande av kontraktet. Den administrativa fastighetsförvaltaren fungerar som en extra hand för ägaren av fastigheten.

Fastighetsskötsel i Stockholm

Fastighetsskötsel är ett begrepp som omfattar både yttre och inre skötsel av alla sorters byggnader. Därför är det väldigt svårt att säga exakt vad som ingår i fastighetsskötsel eftersom det beror på vilken typ av fastighet det handlar om. Men för det mesta brukar fastighetsskötsel innefatta fixa droppande kranar, städa trapphus, byta lampor, skotta snö, klippa gräs, beskära träd och städa lekplatser. Skötseln kan dock se väldigt annorlunda ut om man istället kollar på sjukhus eller shoppingcenter. För många fastighetsägare är fastighetsskötsel A och O eftersom de såklart vill att deras byggnader ska hållas i fint skick och behålla sitt värde. Fastighetsskötsel i Stockholm är speciellt populärt bland ägarna där eftersom fastigheternas värde oftast ligger relativt högt där om man jämför med andra orter. Att anställa något att sköta skötseln av din fastighet kan bidra till stora besparingar, när det kommet till både energi och ekonomi.

Tjänster som inkluderas i fastighetsförvaltning

  • Övervakning – detta hjälper din fastighet att spara energi och behålla säkerhet.
  • Underhåll – innebär att förvaltaren sköter planerade och löpande underhålla av byggnaden. Allt ska helt enkelt flyta på.
  • Förberedande inför nödsituationer – innebär att förvaltaren gör alla i byggnaden medvetna om hur de ska göra vid en nödsituation.
  • Tekniska installationer – förvaltaren ska se till att alla tekniska installationer är korrekt utförda. Underhållning av systemen ingår också.
  • Sanering – förvaltaren ser till att rätt hjälp kommer vid eventuella fukt- eller mögelskador och om något annat i byggnaden skadas.